Studentské symposium AFCEA

slot plus casino download play bingo online for real money casino games for android tablet new online casinos usa online roulette nz iphone online casino real money Dále byla pro studenty připravena návštěva německého ministerstva obrany, kde byli seznámeni s jeho historií a současnou činností. Byl zde vytvořen i prostor pro diskuzi s předními představiteli německého ministerstva obrany o současných evropských problémech, jako je například migrace. Dalším bodem programu byla prohlídka německého parlamentu s doprovodným výkladem.
Součástí pobytu našich studentů v Berlíně byla také účast na konferenci TechNet 2015, jejímž hlavním mottem byla urbanizace, migrace, pomoc při katastrofách – klíčové výzvy budoucnosti. Součástí konference byla také prezentace soukromých firem zabývající se bezpečností, především v oblasti IT.
Hlavním přínosem bylo seznámení a navázání kontaktů mezi členy a studenty klubu AFCEA z jiných zemí a vzájemná diskuze vybraných témat.

Text: Michaela Vašková, Magdaléna Náplavová foto: studenti klubu AFCEA