Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2014

double bubble slots card games online live roulette mobile casino sites ukash casino sites blackjack sites keno online org casino download best online casino sites gambling slot machines offshore gambling casino live

V současné době pracuje v pracovní skupině 28 osob z 23 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ a Policejní akademie ČR v Praze, Univerzity obrany a dalších. Pracovní skupina sdružuje rovněž zástupce CESNET, ICT unie, ČIMIB, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2014 se členové pracovní skupiny sešli na 7 pracovních jednání, uspořádali 4 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na 2 mezinárodních konferencí (CYBER CHALLENGES, FUTURE CRISES 2014).

V květnu 2014 pracovní skupina připravila k vydání 3. oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB a podílela se na organizace konferenci při příležitosti otevření NCKB v Brně.

V roce 2014 pracovní skupina vydala 6 publikací s ISBN, z toho tři tištěné a tři elektronické. Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 845 neunikátních osob, z toho 435 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.

Členové pracovní skupiny se rovněž podíleli na podpoře studentských klubů AFCEA: a) pomohli uspořádat regionální setkání studentů v Brně; b) zapojili studenty do činnosti pracovní skupiny (v současné době jeden stálý člen) a c) vytvořili pro studentské kluby náměty na akademickou činnost studentů.

Členové pracovní skupiny rovněž vytvořili první vzdělávací modul kybernetické bezpečnosti pro Vysokou školu regionálního rozvoje a aktivně se podíleli na koordinaci a realizaci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM), který se uskutečnil v říjnu 2014. V rámci ECSM se pracovní skupina podílela na organizaci jedné mezinárodní konference, dvou studentských konferencí, tiskové konference, přípravy soutěže tematicky věnované kybernetické bezpečnosti a dalších aktivitách.

Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

V Praze 14. Prosince 2014