Rada pobočky

Vedením pobočky je pověřena zvolená Rada pobočky (dále jen Rada) v čele s prezidentem pobočky, sestávající z dalších šesti funkcionářů Rady, kterými jsou 1. viceprezident, viceprezident pro členské záležitosti, viceprezident pro programovou činnost, pokladník, sekretář pobočky, programový sekretář a šesti ředitelů.

Rada je zmocněna řídit činnost pobočky, jednat a rozhodovat o koncepčních a výkonných činnostech, kterými se realizují cíle a program pobočky.

Rada je volena členy pobočky na výroční valné hromadě. Funkcionáři jsou voleni na dobu jednoho roku. Jejich funkční období končí dnem zvolení nových funkcionářů. Ředitelé jsou voleni na dvouleté funkční období tak, že polovina z nich se, z důvodů zachování kontinuity v řízení pobočky, volí v lichém a polovina v sudém volebním období. Stávající členové Rady mohou být zvoleni znovu.

 

Rada pobočky

Prezident: Tomáš MÜLLER

1. viceprezident: František RIDZÁK

Viceprezident pro členské záležitosti: Rostislav JIRKAL

Viceprezident pro programovou činnost: Jitka ČAPKOVÁ

Pokladník: Iveta FRANCOVÁ

Sekretář pobočky: neobsazeno

Programový sekretář: Miroslav NEČAS

Ředitel: Petr HRŮZA

Ředitel: Vladimír ROHEL

Ředitel: Josef POŽÁR

Ředitel: Josef VESELÝ

Ředitel: Jaroslav PEJČOCH

Ředitel: Václav LUKAVSKÝ

 

Čestní viceprezidenti

armádní generál v. v. Vlastimil Picek

armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A.

generálmajor Jan Kaše

 

Čestní členové rady

Petr Jirásek

Radek Jindra

Josef Strelec


Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /www/doc/www.afcea.cz/www/wp-content/themes/afcea/page.php on line 25