Programové zaměření České pobočky AFCEA na období 2017/2018

Klíčové téma na období 2017/2018 v české pobočce AFCEA:

Již 25 let pomáháme rozvíjet ICT schopnosti
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

online casino australia sign up bonus best online casino bonuses slot games for pc craps money las vegas casino play online queen of the jungle slot game best bingo bonus sites bills gambling house high stakes blackjack safe online casino

Česká pobočka AFCEA chce nadále tvořit nezávislý a odborný prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí a zkušeností z oblasti ICT mezi všemi zainteresovanými subjekty AFCEA.

To znamená především:

 • Zviditelnit ČP AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy v oblasti obrany a bezpečnosti a tím umožnit další rozvoj a koordinaci spolupráce
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s Generálním štábem AČR v oblasti komunikačních a informačních technologií, především pak se zástupci agentury KIS a odborem KIS, v rámci MO ČR pak rovněž s odborem bezpečnosti a vojenským zpravodajstvím
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s resortem MV včetně oborů KIS složek integrovaného záchranného systému
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s NBÚ, případně s dalšími institucemi a jejich složkami zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií
 • Prohlubovat spolupráci s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi MO a MV, tj. Policejní akademií ČR a Univerzitou obrany ČR včetně podpory práce studentských klubů ČP AFCEA
 • Vytvářet prostředí a podmínky pro rozšíření počtu tzv. YOUNG AFCEAN české pobočky AFCEA a jejich začlenění do členské základny asociace
 • Vytvářet podmínky a udržovat spolupráci členů AFCEA ČP s ostatními pobočkami AFCEA, evropským vedením AFCEA i vedením AFCEA International.

 

Klíčové akce roku 2017/2018:

 • Ve spolupráci s Agenturou komunikačních a informačních systémů AČR úspěšně zrealizovat všechny naplánované aktivity společného projektu oslav 100. výročí spojovacího vojska AČR
 • Příprava organizačního a programového zajištění oslav 25. let české pobočky AFCEA
 • Podpora naplnění plánu činnosti pracovních skupin Kybernetická bezpečnost a Ochrana Obyvatelstva včetně podpory organizace AFCEA bezpečnostních seminářů, především pak v organizaci seminářů, workshopu a podpory v rámci dokončení prvního ročníku středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti
 • Podpora práce prezidentů studentských klubů i klubů samotných při naplnění svých plánů činnosti na rok 2017/2018
 • Reprezentace AFCEA české pobočky na akcích pořádaných vedením AFCEA Europe a AFCEA International

V neposlední řadě je velmi důležitou aktivitou všech členů AFCEA prohlubování svých schopností oblastech zájmu AFCEA tak, aby asociace nadále plnila svůj účel platformy odbornosti a nezávislosti.