Programové zaměření České pobočky AFCEA na období 2016/2017

Klíčové odborné téma na období 2016/2017 v české pobočce AFCEA:

Budoucí trendy v prostředí obrany a bezpečnosti ČR nejen pro oblast kybernetické bezpečnosti

neue online casino 2014 blackjack slot machine best bonus casinos download casino games online casino california casino slot machines best casino games for android blackjack software virtual casino instant play live roulette online

Česká pobočka AFCEA chce nadále tvořit nezávislý a odborný prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí a zkušeností z oblasti ICT mezi všemi zainteresovanými subjekty AFCEA.

To znamená především:

 • Zviditelnit ČP AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy v oblasti obrany a bezpečnosti a tím umožnit další rozvoj a koordinaci spolupráce
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s Generálním štábem AČR v oblasti komunikačních a informačních technologií především pak se zástupci agentury KIS a odborem KIS, v rámci MO ČR pak rovněž s odborem bezpečnosti.
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s resortem MV včetně oborů KIS složek integrovaného záchranného systému
 • Prohlubovat odbornou spolupráci s NBÚ, případně s dalšími institucemi a jejich složkami zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií
 • Prohlubovat spolupráci s vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi MO a MV, tj. Policejní akademií ČR a Univerzitou obrany ČR včetně podpory práce studentských klubů ČP AFCEA
 • Vytvářet prostředí a podmínky pro rozšíření počtu tzv. YOUNG AFCEAN české pobočky AFCEA a jejich začlenění do členské základny asociace
 • Vytvářet podmínky a udržovat spolupráci členů AFCEA ČP s ostatními pobočkami AFCEA, evropským vedením AFCEA i vedením AFCEA International.

 

Klíčové akce roku 2016:

 • Příprava organizačního a programového zajištění doprovodných aktivit k oslavám 100. výročí spojovacího vojska, které proběhnou v roce 2017, především pak akcí konference Spojovací vojsko AČR 2017 – ITTE 2017, prezentace živých ukázek řešení pro spojovací vojsko 21. století v rámci veletrhu IDET 2017, den spojovacího vojska a slavnostního shromáždění při příležitosti výročí spojovacího vojska
 • Programové zabezpečení konference Cyber Trends 2016
 • Podpora naplnění plánu činnosti pracovních skupin Kybernetická bezpečnost a Ochrana Obyvatelstva včetně podpory organizace AFCEA bezpečnostních seminářů
 • Podpora práce prezidentů studentských klubů i klubů samotných při naplnění svých plánů činnosti na rok 2016
 • Reprezentace AFCEA české pobočky na akcích pořádaných vedením AFCEA Europe a AFCEA International