Programové zaměření České pobočky AFCEA na období 2015/2016

Klíčové odborné téma roku 2015 v české pobočce AFCEA:

Komplexní hrozby, řízení rizik a eliminace dopadů v prostředí obrany a bezpečnosti ČR

online casinos accepting us players blackjack 21 aristocrat slots casino gambling us gambling casino live application casino en internet real slots online 888 casino app download online gaming sites Organizací takovéto formy spolupráce chceme udržet ale i rozšiřovat prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí mezi všemi zainteresovanými subjekty členů AFCEA.

To znamená především:

 • Prohlubovat spolupráci České pobočky AFCEA s resorty MO a MV a jejich vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi (PA, UO). Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
 • Vytvářet podmínky a udržovat platformu pro prezentaci kompetencí členů AFCEA ČP a kooperujících organizací v agenturách NATO a zahraničí.
 • Hledat další možnosti spolupráce s odbornými složkami MO a MV (NBÚ), zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií s cílem seznámit členy AFCEA s jejich kompetencemi a záměry v rámci jednotlivých resortů resp. státní správy.
 • Pokračovat v pořádání akcí pro studenty vysokých škol zejména podporovat činnosti studentských klubů
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu akcí pořádaných evropským vedením AFCEA.
 • Rozvíjet spolupráci s ostatními evropskými pobočkami AFCEA, zejména v SR.
 • Zviditelnit členy ČP AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy.

 

Konkrétně se jedná o následující akce:

 • Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky
  • odborně vzdělávací seminář AFCEA
 • Vydání 3. verze slovníku Kybernetické bezpečnosti
  • v počtu 850 kusů
 • ITTE 2015 / 2016 – volba tématu, příprava a realizace AFCEA konference
  • v termínu listopad 2015 – únor 2016
 • Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost – organizace odborných seminářů
  • Sociální sítě a bezpečnost
  • Kybernetická bezpečnost III
  • Multi Level Security III (MLS)
 • Pracovní skupina Bezpečnost obyvatelstva – organizace úvodního semináře
 • Reprezentace AFCEA české pobočky na akcích pořádaných evropským vedením AFCEA
  • NATO C4ISR Industry Conference & TechNet International 2015
  • KIT 2015
  • TechNet Europe 2015