Plán činnosti na rok 2016

 • Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti.
 1. Spolupráce s NBÚ
 • Spolupráce na plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti;
 • Organizace seminářů na aktuální témata v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • Organizace neformálních diskusních fór „Cyber Café“ na aktuální téma z oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • Aktivní spolupráce při zpracování ročenky kybernetické bezpečnosti ČR, případně účast v redakční radě.
 1. Spolupráce s okolními pobočkami AFCEA.
 2. Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a asociacemi (ICT Unie, CSIRT-CZ, CACIO, AOBP, apod.)
 3. Spolupráce se studentskými kluby AFCEA a vysokými školami
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu CYBER TRENDS v rámci FUTURE FORCES FORUM
 • Uspořádat minimálně 4 bezpečnostní semináře ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze.
 • Rozvíjet slovník kybernetické bezpečnosti

online pokies australia paypal play craps online for money cash keno casino in new zealand online casino california online roulette paypal gambling bonus online slots casino best online casino games fair online casinos

V Praze dne 12. ledna 2016