O nás

Pracovní skupina vznikla v roce 2015 na základě programového záměru České pobočky AFCEA, která dlouhodobě zaměřuje svou pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií v oblasti bezpečnosti.

Poslání pracovní skupiny

Identifikace a stanovení vhodných informačních technologií včetně podpory vědy a výzkumu v souladu úkoly definovanými v „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“.

Cíle pracovní skupiny