Kybernetická konference CYBER TRENDS 2016

gambling virtual casino latest casino bonuses best live casino online play vegas blackjack online casino paypal usa craps online casino portal best us online casino virtual casino bonus codes play bingo

výstaviště PVA EXPO PRAHA

 

 

FCC_224x68

 

Konference se koná v rámci širšího projektu Future Forces Forum, Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti a je organizována v těsné spolupráci s NBÚ, NCKB a dalšími partnery. Konference se bude věnovat zejména aktuální tematice hybridních válek, možných budoucích kybernetických hrozeb a obrany proti nim, vzdělávání, krizového řízení s rozšířením o praktické ukázky, workshopy a kulaté stoly.

Více informací o konferenci zde